بررسی عملکرد دولت از نگاه شهروندان سیستان و بلوچستان

پاسخگوی گرامی،
با سلام.
پرسشنامه حاضر به منظور بررسی نظرات شهروندان سیستان و بلوچستان در خصوص عملکرد دولت آقای روحانی در سه سال گذشته طراحی گردیده است. نظرات و دیدگاههای پاسخگویان به هر نحوی که بیان شود با ارزش و مهم است. تنها نکته مهم این است که با توجه به اینکه هیچ نامی از شما ثبت نمی شود نظرات خود را آزادانه و به راحتی و با دقت بیان نمایید تا از جمع بندی نظرات هم استانیهای عزیز تصویر درستی از موضوع به دست آید و قابلیت استفاده در برنامه ریزی را داشته باشد. همچنین توجه نمایید که هر فرد تنها یکبار امکان شرکت در نظر سنجی را دارد.

با تشکر
مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان